Cybersecurity voor KMO’s

De Vlaamse Regering en het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) investeren in cybersecurity voor KMO’s.

Vlaio Bow Tie Security

De Vlaamse Regering en het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) investeren in cybersecurity voor KMO’s.

Dat is nodig omdat een overvloed aan cyberaanvallen KMO’s de afgelopen jaren hebben geteisterd. De vooruitzichten zien er niet rooskleurig uit. In 2021 zal minstens 70% van alle Vlaamse KMO’s te maken krijgen met cyberaanvallen.

De directe en indirecte schade van een cyberaanval is daarbij niet te overzien. De Vlaamse Regering investeert een budget van 4 miljoen euro waarmee cybersecurity-trajecten bij KMO’s gesubsidieerd kunnen worden.

Bow Tie Security werd als partner geselecteerd en kan in 2021 tot 40 KMO’s in een cybersecuritytraject begeleiden. Hierin wordt door VLAIO tot 45% van de totale kostprijs gesubsidieerd.

HET AANBOD

Het cybersecuritytraject bestaat uit 3 stappen: een grondige analyse, de opmaak van een actieplan en een implementatie rond de kritisches risico’s.

Voorop staat een analyse van de huidige weerbaarheid en maturiteit van de KMO (stap 1). Aan de hand van een penetratietest en een aantal workshops met stakeholders binnen de KMO worden kwetsbaarheden en risico’s in kaart gebracht, maar ook uitdagingen voor de toekomst gedefinieerd. Naast het algemeen beleid en de aanpak zal daarbij specifiek gefocust worden op de thema’s logische toegangscontrole, netw

erkbeveiliging en systeembeveiliging. Dit resulteert in een actieplan waarbinnen de juiste prioriteiten op korte en middellange termijn worden gedefinieerd (stap 2). Vervolgens wordt de cybersecurity-maturiteit van de KMO opgekrikt tijdens verdere implementatie (stap 3). De KMO wordt ondersteund en geadviseerd omtrent verschillende aspecten die rond cybersecurity belangrijk zijn (zie verder).

IMPLEMENTATIETRAJECT

BELEID

Er wordt een algemeen beleid uitgestippeld waarbij aandacht aan noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen wordt besteed en best practices in cybersecurity voor de KMO worden georganiseerd

BEWUSTMAKING

Er wordt gewerkt rond bewustmaking van medewerkers zodat zij op de hoogte zijn van de verschillende aanwezige risico’s en de rol die ze zelf spelen

Naast een grondige analyse en de opmaak van een actieplan bestaat het traject verder uit de implementatie en uitvoering van:

INCIDENT MANAGEMENT PROCES

Naast preventief moet de KMO ook op reactie zijn voorbereid. Er wordt een incident management proces uitgewerkt waardoor cyberincidenten door de KMO efficiënt kunnen worden afgehandeld en de impact tot een minimum kan worden beperkt.

BEHANDELING 3 HOOGSTE PRIORITEITEN

In het basispakket is inbegrepen dat rond 3 prioriteiten verder in de diepte kan worden gewerkt. Via verdere adviesverlening, ondersteuning, opleiding en zelfs herconfiguratie van systemen wordt het verschil gemaakt.

Partnership met VLAIO: Samen bouwen aan je #digitaletoekomst.

De cyberveiligheid in bedrijven verhogen, dat is het doel van de Vlaamse overheid. Daarom heeft Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) 9 dienstverleners geselecteerd om kmo’s hierin te adviseren en begeleiden met elk hun eigen aanpak en expertise. Bow Tie Security is er hier één van. De 9 cybersecurity verbetertrajecten vind je op www.vlaio.be. Deze maken deel uit van het Vlaams beleidsplan cybersecurity.

Meer info over het beleidsplan vind je hier:

DOELGOEP

Dit cybersecurity traject is toegankelijk voor elke KMO. Gezien op maat van jouw onderneming wordt gewerkt, onze experten het volledige traject begeleiden en zij doorheen het traject de juiste keuzes adviseren kan met dit traject elke KMO verder worden geholpen.

Het traject is in die mate flexibel en schaalbaar dat zowel KMO’s die aan de startlijn staan als KMO’s die reeds eerste stappen hebben ondernomen door dit traject verder worden geholpen. Samen met Bow Tie Security wordt steeds die stap verder gezet.

WAAROM BOW TIE SECURITY?

Bow Tie Security is de ideale partner in elk cybersecurity-traject. Met bijna 20 jaar ervaring en meer dan 100 experten actief in verschillende cybersecurity-domeinen kunnen we ook jouw KMO in al haar uitdagingen ondersteunen. Onze teams hebben zowel expertise in business en IT en kunnen een breed aanbod aan cybersecurity- oplossingen aanbieden. Een pragmatische en tegelijk resultaatgerichte aanpak staat daarbij centraal.